1393/12/1
سمینار راهکارهای مدیریت حرفه ای در عبور از چالشهای اقتصادی

در تاریخ 30/11/93 سمیناری تحت عنوان " راهکارهای مدیریت حرفه ای در عبور از چالشهای اقتصادی " توسط مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز در کانون فرهنگی شهید فهمیده کرج برگزار گردید. در این سمینار که به مناسبت آغاز نهمین دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار (EMBA) برگزار شد، آقای دکتر علی اکبر جعفری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه تهران در ارتباط با " نقش دانش مالی و هوش مالی در عبور از رکود اقتصادی" و آقای دکتر یحیی علوی از اساتید مشهور دوره های مدیریت حرفه ای در رابطه با رفتار مشتریان در دنیای امروز و اهمیت توجه به خواسته های تغییر یافته مشتری سخنرانی کردند همچنین آقای کامران اکبری مدیر دپارتمان آموزشهای مدیریت مجتمع فنی تهران ، مطالبی را در زمینه EMBA و کمکی که این دوره آموزشی به ارتقاء آگاهی و مهارتهای مدیریتی افراد مختلف می نماید ایراد نمودند دوره نهم EMBA در نیمه دوم اسفند ماه 93 در مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز آغاز خواهد شد.

بازگشت