1394/5/16
معرفی تست MBTI

تست MBTI با توسعه خود‌آگاهی (Self-Awarenessو دیگر آگاهی(Other-Awareness) کمک می کند تا هر فرد یا سازمان در راستای افزایش و بهبود ارتباطات و کارایی بالاتر حرکت نماید و با کمک راهکارهایی برای بهبود ارتباطات، مدیریت تعارضات، تصمیم‌گیری و دیگر جنبه‌های زندگی و کار، مردم به شیوه‌ی بهتر به زندگی خود ادامه دهند.

تست MBTI به افراد کمک می‌کند تا با روشی بهتر و عمیق‌تر به درک مناسب از خود و دیگران دست پیدا کرده و زندگی کارآمدتر و پر بارتری داشته باشند.

تفاوت به معنی غلط بودن نیست، دلیل بسیاری از بحث و جدل ها عدم درک صحیح می باشد

آشنایی با  MBTI

به طور خلاصهMBTIیک ابزار روانشناختی برای مدیریت روانی خود و فضای کاری می‌باشد که طی آزمونی پیشرفته ، جایگاه دقیق رفتاری فرد را در بین ۱۶ تیپ شخصیتی مشخص می کند.

اساس علمی این ابزار به مطالعات روانکاو مشهور پروفسور کارل گوستاو یونگ سوئیسی بر می‌گردد که توسط دو بانوی آمریکایی به نامهای BRIGGS  و MAYERS توسعه یافت و مبدل به ابزاری گشت که چهار ترجیح هر فرد را شناسایی می کند و براین اساس ۱۶ تیپ شخصیتی دقیق را تعیین می‌کند.

  انرژی خود را از چه راهی بدست می‌آورند؟

برونگرا (E)

درونگرا (I)

اطلاعات مورد نیاز خود را از چه راهی بدست می‌آورند؟

شمی (N)

حسی (S)

چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند

احساسی (F)

فکری (T)

چگونه زندگی خود را ساماندهی می‌کنند

ملاحظه کننده (P)

داوری کننده (J)

 جهت شرکت در تست MBTI می توانید از طریق آدرس زیر اقدام نمایید:

شرکت در تست MBTI

بازگشت