1394/5/20
تست شغل مناسب

تست شغل مناسب

تحقیقات زیادی در زمینه راه های شناسایی و توصیف رفتار افراد صورت پذیرفته است همچنین به همان اندازه در رابطه با یافتن شغل ایده آل برای تیپ های مختلف رفتاری انجام شده است تا ابزاری برای شناسایی شغل مناسب اشخاص در دست داشته باشیم. در این فرایند در بین چندین تیپ رفتاری مختلف متقاضی یک شغل به دنبال یک گراف خاص می گردیم این کار ما را قادر می سازد تا میزان سازگاری هر یک از افراد را برای شغل مورد نظر اندازه گیری نماییم.

قبل از اینکه به موضوع شغل مناسب بپردازیم باید به این مطلب اشاره کنیم که خصوصیات رفتاری تنها بخشی از معادله شناسایی گزینه مناسب برای یک شغل را تشکیل می دهند. سایر فاکتور های مهم شایستگی، تخصص، تجربه، مهارت می باشند که همگی تقش مهمی در تصمیم گیری و انتخاب متقاضیان یک شغل دارند. در این مقاله هر جا که از کلمه سازگاری استفاده کردیم منظور همان سازگاری رفتاری می باشد. همیشه باید به یاد داشته باشیم که فاکتور های موثر دیگری هم وجود دارند که بر میزان انطباق فرد با یک شغل تاثیر می گذارند و رفتار تنها تکه ای از این پازل می باشد.

قبل از اینکه به بررسی متقاضیان اقدام کنیم لازم است ابتدا تصویری از گراف مورد نظر و مناسب جهت شغل مورد بحث را تهیه کنیم. برای انتخاب فرد مناسب و تیپ رفتاری مناسب می بایست یک تعریف از تیپ مناسب برای هر شغل در سازمان ایجاد کنیم. برای مثال فرض کنید که قصد داریم جهت شغل کارشناس فروش اقدام به انتخاب فرد مناسب از بین چند متقاضی نماییم. یک فرد مناسب جهت این شغل باید دارای قاطعیت به همراه روابط عمومی و اجتماعی بالا باشد، همچنین توانایی متقاعد کردن و مستقل بودن از ویژگی های رفتاری این فرد می باشد. این تیپ رفتاری شباهت زیادی به افراد سلطه جو و تاثیر گذار دارد.

فرضیات در شغل های مختلف ممکن است از سازمانی به سازمان دیگر تا اندازه ای متفاوت باشد. در ادامه مثال بالا فرض کنید که در شغل کارشناس فروش یکی از وظایف ارائه گزارش منظم و همچنین همکاری در کنار یک سرپرست فروش لازم باشد. در چنین موقعیتی لازم است که فردی با تیپ رفتاری وظیفه شناس انتخاب شود.

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که چگونه یک تعریف از تیپ مناسب برای شغل های مختلف ایجاد کنیم. راه های مختلفی جهت دستیابی به این تعاریف وجود دارد، اما یک روش ساده استفاده از مدل DISC می باشد. در مدل DISC ابتدا با کمک پرسشنامه 28 سوالی از افرادی که در یک شغل خاص از سازمان به خوبی وظایف آن شغل را انجام می دهند، آزمون گرفته و نتیجه آزمون آن افراد را به عنوان تعریف تیپ مناسب برای آن شغل در نظر می گیریم. جهت انتخاب فرد مناسب از میان متقاضیان اقدام به اخذ آزمون می نماییم و در نهایت با مقایسه نتیجه آزمون با تعریف سازمان از تیپ مناسب آن شغل بهترین متقاضی را انتخاب می نماییم.

این روش می تواند معیار مناسبی جهت انتخاب فرد مناسب به جهت رفتاری برای یک شغل خاص باشد. عملی شدن این روش با کمک ابزار های ارائه شده در مرکز استعداد یابی، توسعه سرمایه های انسانی مهد پردا پژوهان و بررسی و مقایسه توسط مدیران منابع انسانی قابل اجرا می باشد

مقایسه نتیجه آزمون اشخاص با تعریف تیپ مناسب شغل می تواند اطلاعات زیادی برای بررسی دقیقتر و تصمیم گیری و انتخاب فرد مناسب شغل فراهم آورد. این مقایسه علاوه بر اینکه باعث انتخاب افراد مناسب برای یک شغل شده همچنین از انتخاب افرادی که ممکن است سازگاری لازم را برای یک شغل را ندارند و استفاده از آنها در یک شغل موجب بروز مشکلاتی برای خود فرد و سازمان می گردد جلوگیری نمود.

بازگشت