آموزش کارگاهی مهارتهای ارتباطی با رویکرد نوین بر اساس مدل DISC

75درصد عمر انسان ها در ارتباطات می گذرد ، اما تنها 10 درصد از آنها ارتباطات را آموخته اند.مجتمع فنی تهران نمایندگی استان البرز در راستای ارتقاء مهارت های ارتباطی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی با رویکرد نوین بر اساس مدل دیسک DISCنموده است.

با حضور استاد مذاکره و ارتباطات

مهندس رضا مصطفایی

  • فعالیت گروهی در راستای تعیین خصوصیات رفتاری گروه‌های مختلف
  • بازی های مدیریتی بازی آب، بازی حلقه اعتماد و... برای بهبود مهارتهای ارتباطی به همراه شبیه سازی شرایط واقعی ارتباطی
  • انجام رایگان تست دیسک  DISC

برای کسانی که قبل از حضور در کلاس تست DISC را از ac.mppholding.com خریداری نموده اند 10 درصد تخفیف ثبت نام لحاظ می گردد.

اهداف کارگاه:

  • شناسایی و درک مدل رفتاری خویش
  • شناسایی مدل‌های رفتاری دیگران
  • توانایی تطبیق مدل رفتاری خویش با دیگران
  • برقراری ارتباطات مؤثر


موارد استفاده DISC

انتخاب شغل

بهبود ارتباطات حرفه ای

تشکیل تیم های کاری

بهبود رفتار سازمانی

مدیریت موثر منابع انسانی

حفظ و نگهداری افراد کلیدی

تشکیل تیم های کاری با رویکرد کارآفرینی

بهبود فروش و بازاریابی

شناخت تیپ های شخصیتی

خود ارزیابی

توسعه فعالیتهای مدیریتی و رهبری

سبک های مدیریتی و رهبری

مذاکره

زبان بدن

سبک های یادگیری

مدیریت زمان

تصمیم گیری

انگیزش فردی و گروهی

حل و فصل تنش های درون سازمانی(مدیریت تعارض)

بررسی تعارضات کارکردی و غیر کارکردی

بهبود روابط بین فردی

بهبود روابط خانوادگی

بهبود عملکرد و بهره وری سازمانی

شناسایی نقش های مکمل

مربی گری

آموزش و توسعه

بهبود مهارتهای فردی و گروهی

بررسی سطوح انرژی

بررسی الگوهای ذهنی

بررسی زون آسایش فردی

مفهوم اتوپایلوت فردی

بررسی سنسورهای فردی

نحوه چینش کارکنان در کارهای تیمی

جذب و استخدام

پیش بینی رفتار

بررسی ریسک های فردی

 استعداد یابی

 

محتوای گزارش حاصل از انجام تست DISC

1-      اصلی ترین بعد شخصیتی

2-      سبک رفتاری

3-      گراف DISC بصورت طبیعی، تطبیق یافته و برآیند(میزان انطباق شغل با رفتار فرد)

4-      شدت شاخص ها

5-      الگوی رفتاری

6-      نحوه ارتباط

 این دوره قابل برگزاری در محل سازمان شما و در تمام کشور در سالنهای طرف قرارداد مجموعه می باشد، جهت اطلاع بیشتر با شماره 02632231995 داخلی 154 یا 145 تماس حاصل فرمایید.ثبت نام